1239, ATHENIAN, Leiden, Rijksmuseum van Oudheden, ROII43

Back to top